صفحه نخستپارادایم هابرترین هاعلوم اجتماعی محاسباتینمایش مطلب

علوم اجتماعی محاسباتی

دسته بندی: برترین ها

علوم اجتماعی محاسباتی به عنوان یک زیررشته، کانون تمرکز خود را بر تحقیق و تفحص پیرامون روابط و تعامل‌های اجتماعی رفتاری از رهگذر شبیه‌سازی اجتماعی، الگوبرداری، تحلیل شبکه و تحلیل رسانه قرار می‌دهد. به عبارت دقیق‌تر، این رشته نوعی انقلاب محسوب می‌شود؛ هم در مبنای بنیادین روش علمی، یعنی تحقیق تجربی و به ویژه از طریق داده‌های کلان و با تحلیل ردپاهای دیجیتال به‌جامانده در فعالیت‌های آنلاین و نیز در نظریه علمی، به ویژه از طریق شبیه‌سازی رایانه‌ای که که از شبیه‌سازی اجتماعی الگوبرداری می‌کند.