صفحه نخستمدیریت نوشته رویداد هادهمین کنفرانس نمایش مطلب

دهمین کنفرانس

دسته بندی: رویداد ها

آشنایی با جدیدترین دست‌آوردهای محققین در فیزیک آماری و کاربردهای آن در پدیده‌های بحرانی، ماده چگال نرم، سامانه‌های زیستی، شبکه‌ها و سامانه‌های پیچیده